Základní informace k ubytování:

 • Check-in 15:00 – 19:00
 • Check-out do 10:00
 • Náš dům nedisponuje recepcí, proto při příjezdu k domu  volejte 776 128 893, přijdeme vás ubytovat
 • Naše apartmány jsou provozovány jako Adults Only zařízení (děti od 12 let)
 • Psi a jiná domácí zvířata nejsou v celém objektu povoleni
 • Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas
 • Po objednávce zašle provozovatel klientovi fakturu k úhradě. Rezervace se pro provozovatele stává závaznou až po obdržení úhrady částky na účet
 • Případný doplatek za ubytování klient uhradí při příjezdu
 • V případě neuhrazení faktury včas, je rezervace stornována a termín je uvolněn pro další klienty
 • V případě zkrácení pobytu klientem má provozovatel právo klientovi účtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu
 • V apartmánu může být ubytováno pouze tolik osob, kolik bylo nahlášeno. Přespávání nenahlášených osob není možné. Při  porušení  tohoto pravidla, bude okamžitě klientovi ukončen pobyt a provozovatel má právo klientovi účtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou délku pobytu
 • Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení zodpovídá host v plném rozsahu
 • Provozovatel je oprávněný účtovat storno poplatky. Zrušení rezervace je možné elektronicky na e-mail: apartmany@palavia.cz
 • Při zrušení rezervace 7 – 0 dní před termínem pobytu bude jako storno poplatek účtováno 100% z uhrazené ceny pobytu
 • Při zrušení rezervace 7 – 0 dní před termínem pobytu z důvodu vládních nařízení, bude klientovi umožněno přesunutí rezervace na jiný termín nebo bude uhrazená částka vrácena na bankovní účet klienta
 • Ve všech vnitřních prostorách je přísný zákaz kouření
 • Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid